Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kontrollbesøk 1997 : rapport fra NVEs kontrollbesøk ved 15 energiverk våren 1997
Ansvar:Rolv Bjelland
Forfatter:Bjelland, Rolv
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:10 s. + vedlegg
ISBN/ISSN:82-410-0332-3 / 1501-2832
Klassenummer:621.3:658.8
Serie:NVE Rapport ; 1998:6
Emneord:Energiverk / Monopolkontroll
Geografiske emneord:Norge
Note:Feil ISSN (0802-2569) oppgitt i dokumentet
Innhold:NVE gjennomførte kontrollbesøk ved 15 energiverk våren 1997. Kontrollbesøkene strakk seg over 2 dager og tok utgangspunkt i energiverkets rapportering til NVE for 1995. Et av siktemålene ved besøkene var å bedre kontakten med energiverkene og muliggjøre informasjonsutveksling. Det var i tillegg ønskelig å foreta en gjennomgang av energiverkenes interne økonomiforvaltning og avklare om kravet vedrørende regnskapsmessig atskillelse av monopolvirksomheten var ivaretatt. Ved en del energiverk ble leverandørhandtering og balanseforhold spesielt fokusert. Det er skrevet rapport (vedlagt) fra hvert av besøkene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_06.pdf