Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Framskriving av nettleie for husholdninger : beskrivelse av modell for framskriving av nettleie for perioden 2017-2025
Ansvar:redaktør: Tore Langset ; forfatter: Mona Heien
Forfatter:Heien, Mona / red.: Langset, Tore
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:13 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1708-7 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481) La
Serie:NVE Rapport ; 2018:55
Emneord:Framskriving / Inntekt / Inntektsramme / Investeringer / Nettleie
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: For perioden 2016-2025 ligger forventede investeringer for bransjen på rundt 140 mrd kr. Dette er et høyt nivå i forhold til tidligere, og vil mest sannsynlig føre til en økning i nettleien. Det er undersøkt hvordan framtidige investeringer vil påvirke nettleien for husholdninger. Dette er blitt gjort ved å framskrive nettselskapenes inntekstramme og tillatte inntekt fra 2017 til 2025. Beregninger anslår at nettleien vil stige med 30% (nominelt) i denne perioden.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_55.pdf