Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Homogenisering av korte massebalanseserier i Norge
Ansvar:forfattere: Bjarne Kjøllmoen
Forfatter:Kjøllmoen, Bjarne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:130 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1586-1 / 1501-2832
Klassenummer:551.324.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:33
Emneord:Breer / Homogenisering / Massebalanse / Måleserier
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Originale måleserier fra 16 definerte brefelt i tidsrommet fra 1963 til
2007 er homogenisert og beskrevet i denne rapporten
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_33.pdf