Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kraftsituasjonen vinteren 2010/2011
Ansvar:redaktør: Finn Erik Ljåstad Pettersen ; forfattere: Sigbjørn Nome ... [et al.]
Forfatter:Nome, Sigbjørn / red.: Pettersen, Finn Erik Ljåstad
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:67 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0752-1 / 1501-2832
Klassenummer:620.9"324.2010/.2011"(48) / 621.311"324.2010/.2011(48)
Serie:NVE Rapport ; 2011:11
Emneord:Kraftforsyning / Kraftmarked / Kraftproduksjon
Geografiske emneord:Norden
Note:Foreligger kun elektronisk foreløpig
Forfattere: Sigbjørn Nome, Stian Henriksen, Finn Erik Ljåstad Pettersen, Mats
Øivind Willumsen, Kjerstin Dahl Viggen og Vegard Willumsen
Innhold:Sammendrag: Ved inngangen til vinteren var magasinfyllingen rekordlav. Svært
kaldt vær før årsskiftet bidro til ytterligere nedtapping. Mildt vær og tidlig
snøsmelting førte til en rask økning i fyllingsgraden i begynnelsen av april. I snitt
var de norske kraftprisene høyere sist vinter sammenlignet med vinteren før. Høye
priser er nødvendig for å få høy norsk import og holde forbruket nede, og dermed
spare på vannet i magasinene. Begrensninger i overføringskapasiteten mellom
markedsområder fikk betydning for priser og kraftflyt sist vinter. I natte- og
helgetimer bidro nettproblemer i Sør-Sverige til redusert overføringskapasitet mot
Sør-Norge. Dette dempet den norske importen, og norske vannkraftprodusenter
tappet mer av magasinvannet sitt enn de ellers ville gjort. Dette understreker
behovet for å fortsette NVEs arbeid med å undersøke mulighetene for en bedre
utnyttelse av overføringskapasitetene i nettet. Det var flere hendelser som hadde
betydning for driften av kraftsystemet og forsyningssikkerheten sist vinter.
Feilhendelser medførte avbrudd for mange nettkunder, i tillegg til betydelig risiko for
enda mer omfattende mørkelegging av store områder om enda en feil skulle oppstå
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_11.pdf