Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kartlegging av grunnvannsressurser : modellering av interaksjon mellom grunnvann og elv : bruk av HBV-modellen for estimering av grunnvannstand : simulering av klimaendringer
Ansvar:Panagiotis Dimakis
Forfatter:Dimakis, Panagiotis
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:52 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0830-6 / 1501-2832
Klassenummer:556.3:681.3.06 / 551.583:556.3.08
Serie:NVE Rapport ; 2012:42
Emneord:Grunnvannsundersøkelser / HBV-modeller / Hydrologiske metoder / Klimaendringer / Vannføringsserier
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: "Kartlegging av grunnvannsressurser" er et av NVEs interne
forskningsprosjekter som ble startet i 2005 og avsluttet i 2011. Målsetninger var å undersøke forskjellige faglige problemstillinger knyttet til implementeringen av EUs
rammedirektiv for vannressurser og Vannressursloven. I rapporten beskrives arbeidet som ble utført i perioden 2009-2011. I denne perioden fokuserte vi på 3 problemstillinger. Den første var knyttet til den hydrauliske kommunikasjonen mellom
grunnvannsforekomster og elver. Den andre var knyttet til mangel på tilgjengelige grunnvannsdata. Den siste handlet om klimaendringer
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_42.pdf