Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vindkraft - produksjon i 2017
Ansvar:redaktør: Fredrik Arnesen ; forfattere: David Edward Weir og Nikolai Aksnes
Forfatter:Weir, David Edward / forf.: Aksnes, Nikolai Yde / red.: Arnesen, Fredrik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:36 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1660-8 / 1501-2832
Klassenummer:621.548.004"2017"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:10
Emneord:Kraftproduksjon / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Dette er den årlige rapporten om vindkraftproduksjon i Norge.
Rapporten publiseres i første kvartal hvert år, med data for det foregående året. Dataene er hentet inn fra Statnett, og produksjonsindeksene er beregnet av Kjeller Vindteknikk. Sammenstillingen er gjort i NVEs Energiavdeling.
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_10.pdf