Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Grunnvannsanalyser av skråninger
Ansvar:forfatter: Panagiotis Dimakis
Forfatter:Dimakis, Panagiotis
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:98 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0943-3 / 1501-2832
Klassenummer:556.32.01
Serie:NVE Rapport ; 2013:75
Emneord:Grunnvannsmodeller / Hydrologiske analyser / Skråninger
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: For å forbedre vår forståelse av hvordan grunnvannsendringer i en skråning påvirker skråningens stabilitet, har vi brukt en grunnvannsmodell (FEFLOW) for å utføre simuleringer som kunne belyse forholdene i 5 lokaliteter. Bratte skråninger magasinerer mindre grunnvann. Skråningsvinkelen er viktig ved ekstrem vanntilførsel, men under normal vanntilførsel får vi omtrent den samme responsen uavhengig av skråningsvinkel. I simuleringene har vi definert et høyporøsitets topplag i skråningene. Dette laget påvirker ikke resultatene vesentlig. Det er egenskapene til hovedlaget som dominerer resultatene og dermed er det dette laget som er viktig å kartlegge. Likningene som anvendes for å simulere umettede forhold i skråningen, vil påvirke resultatene mye. Simuleringene viser at overvåkingsstasjoner bør plasseres midt i skråningen for bedre å fange opp endringer knyttet til stor vanntilførsel. Skråninger bestående av løsmasser med store mektigheter vil ha en forsinket respons på vanntilførselen. Overvåkingsstasjoner plassert nederst i skråningen kan fange dette opp, men i de fleste tilfellene vil dette ikke være av interesse for typiske norske skråninger. Simuleringsresultatene er kun avhengige av vanntilførselen bestemt av nedbørprognosene og tar ikke hensyn til lokale eltegenskaper. I modellen observerer vi at stor vanntilførsel har betydelig større effekt på grunnvannsnivået i skråningen om vannmetningsgraden midt i skråningen og målt 40 cm under bakken er 30% eller høyere i forkant av vanntilførselen og meget liten effekt om den er lavere enn 20%. FEFLOW kan ikke brukes som en del av et operativt skredvarslingssystem uten stor innsats for å redusere beregningstiden. Bruk av geotekniske metoder med estimering av sikkerhetsfaktor for å vurdere skredfare, viser at poretrykk målt ved bunnen av løsmassene midt i skråningen gir den beste responsen og kan hjelpe oss med å definere terskelverdier. Alternativet er å bruke vannmetningsgraden som er målt midt i skråningen i en dybde mellom 40 og 50 cm
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_75.pdf