Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Analyse av klimagassutslipp fra utnyttelse av skog til energiformål : litteraturgjennomgang og livsløpsvurderinger
Ansvar:redaktør: Torodd Jensen, Dag Spilde, Maria Sidelnikova ; forfattere: Andreas Brekke ... [et al.]
Forfatter:Brekke, Andreas / red.: Jensen, Torodd / Spilde, Dag / red.: Sidelnikova, Maria
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:118 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1064-4 / 1501-2832
Klassenummer:502.5:620.95(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:17
Emneord:Bioenergi / Klimagasser / Skogbruk
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Andreas Brekke, Volkmar Timmermann, Janka Dibdiakova og Kenneth Sandberg
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten om klimagassutslipp fra utnyttelse av skog til
energiformål i et livsløpsperspektiv er et ledd i arbeidet med å styrke NVEs beslutningsgrunnlag. Konsulentfirmaet Cowi og Norsk Institutt for Skog og Landskap har gjennomført analysene med oppdatert LCA-verktøy. Forøvrig vises det til rapporten
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_17.pdf