Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Anbefale metoder for flomberegninger i små uregulerte felt : naturfareprosjektet (NIFS), aktivitet 5.1 flom og dimensjoneringsberegninger i små felt
Ansvar:forfatter: Seija Stenius, Per Alve Glad
Forfatter:Stenius, Seija / Glad, Per Alve
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:16 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1149-8 / 1501-2832
Klassenummer:556.16.01(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:97
Emneord:Flomberegninger / Nedbørfelt / Vannføringsstasjoner
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten anbefaler metoder som bør brukes ved estimering av
flomstørrelser i små uregulerte nedbørfelt i Norge på bakgrunn av resultatene fra Stenius m. fl. (2015). Metodene som er brukt er flomfrekvensanalyser, et nytt formelverk for små uregulerte nedbørfelt (Glad m. fl., 2015), flommodulen i PQRUT og den rasjonale formel. Det er brukt data fra opptil 170 målestasjoner i analysene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_97.pdf