Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Batterier i bygg kan få betydning for det norske kraftsystemet
Ansvar:redaktør: Lisa Henden ; forfattere: Lisa Henden ... [et al.]
Forfatter:Henden, Lisa
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:42 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1619-6 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:621.355(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:66
Emneord:Batterier / Kraftproduksjon / Kraftsystem
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Lisa Henden, Torgeir Ericson, Audun Fidje, Jon Erling Fonneløp, Olav Isachsen, Ellen Skaansar og Dag Spilde
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Samlet batterikapasitet kan bli opp mot 100 GWh frem mot 2030.
Batterier kan få stor betydning for kraftsystemet fremover, først og fremst ved å gi økt fleksibilitet. Batterier kan gjøre forbrukeren fleksibel med tanke på når de vil lagre og bruke strøm avhengig av lønnsomhet. Dette kan bidra til lastflytting ved å redusere topplasten i kraftnettet både i anstrengte situasjoner og i daglig drift
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_66.pdf