Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Naturgass : en generell innføring
Ansvar:redaktør: Pål Tore Svendsen
Forfatter:red.: Svendsen, Pål Tore / Thorsen, Kjell / Hofstad, Knut / Fagerlund, Kirsti Hind / Wiggen, Tore Magler / Selfors, Asle
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) N
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:44 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:82-410-0510-5 / 1501-2832
Klassenummer:665.725 / 622.691
Serie:NVE Rapport ; 2004:12
Emneord:Energitransport / Gass / Gasskraft / Gasstransport / Naturgass
Note:Forfattere: Asle Selfors, Kjell Thorsen, Knut Hofstad, Kirsti Hind Fagerlund og Tore Magler Wiggen.
Innhold:Sammendrag: I de første kapitlene i rapporten gjennomgås de fysiske egenskapene til naturgass (kap. 2), tilgjengelige ressurser og forbruk av naturgass i og utenfor Norge (kap. 3), teknologi og kostnader ved transport av gass (kap. 4) og en beskrivelse av mulige bruksområder for gass i Norge (kap. 5).
Videre beskrives typiske emner som må inngå i vurderinger rundt å ta i bruk gass. Dette omfatter miljøvirkninger av gass (kap. 6), sikkerhet ved transport og anvendelse av naturgass (kap. 7) og eksisterende lovgivning og regulering på området (kap.8).
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) N
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) N
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2004/rapport2004_12.pdf