Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Tilløpsflom til Øyeren i juni 1995
Ansvar:Bredo Erichsen og Bjarne Krokli
Forfatter:Erichsen, Bredo / Krokli, Bjarne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1996
Omfang:8 s. + vedlegg - ill.
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 1996:13
Emneord:Flom / Flomberegning
Geografiske emneord:Øyeren
Innhold:Denne rapporten beskriver det arbeid som er gjort for å beregne tilløpsflommen til Øyeren under flommen i juni 1995. Tilløpsflommen er beregnet ut fra registrerte vannstander og avløp i Solbergfoss. Flomforløpet er beregnet med en-, tre-, og sektimers tidsoppløsning. Tilløpsflommen som er beregnet til Øyeren er i tillegg rutet gjennom Øyeren under de forhold som rådet før endringene i utløpet av Øyeren.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1996/rapport1996_13.pdf