Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Geoteknisk utredning av kvikkleiresone 1881 Evju og 1882 Evjutunet, Hvittingfoss : program for økt sikkerhet mot leirskred, Kongsberg kommune
Ansvar:redaktør: Ellen Davis Haugen ; forfattere: Morten Tveit, Rolf Aasland, Håkon Heyerdahl
Forfatter:Heyerdal, Håkon / Tveit, Morten / red.: Haugen, Ellen Davis / Aasland, Rolf
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[50] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1524-3 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.002(482.9)
Serie:NVE Rapport ; 2016:71
Emneord:Faresoner / Grunnundersøkelser / Kvikkleireskred
Geografiske emneord:Kongsberg kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne NVE-publikasjonen omhandler kartlegging og utredningen av to
nye faresoner for kvikkleireskred på Hvittingfoss: 1881 Evju og 1882 Evjutunet. For faresonene er det gjort en fullstendig utredning iht NVEs veileder 7/2014: Sikkerhet mot kvikkleireskred. Hovedrapporten er skrevet av Rambøll og kvalitetssikret av NGI
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_71.pdf