Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Inndelingssystem for kystsoneforvaltning : sluttrapport fra et forprosjekt for Rogaland
Ansvar:Svein Homstvedt og Harald Høifødt
Forfatter:Homstvedt, Svein / Høifødt, Harald
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1994
Omfang:23 s.+ vedl. - kart
Klassenummer:556(05)
Serie:NVE Rapport ; 1994:23
Emneord:Forsøksprosjekt / Hierarkisk kystinndeling
Geografiske emneord:Rogaland
Note:Undertittel på omslag: sluttrapport fra et forsøksprosjekt for Rogaland
Oppdragsrapport. Oppdragsgiver: Miljøverndepartementet / SFT
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1994/rapport1994_23.pdf