Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Klimagassutslipp fra fjernvarme: Tiltak og virkemidler : et innspill til Klimakur 2020
Ansvar:forfatter: Håvard Hamnaberg og Asle Selfors m.fl.
Forfatter:Hamnaberg, Håvard / Selfors, Asle
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:30 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:502.3:[551.510.41:697.34(481)
Serie:NVE Rapport ; 2010:3
Emneord:Fjernvarme / Klimagasser / Miljøforvaltning / Utslippsreduksjoner
Geografiske emneord:Norge
Note:Håvard Hamnaberg og Asle Selfors er redaktører av dokumentet
Innhold:Sammendrag: Dette notatet er utarbeidet som et innspill til arbeidet med Klimakur
2020, et samarbeidsprosjekt mellom NVE, Oljedirektoratet, Statens
forureningstilsyn/Klima- og forurensingsdirektorat, Statistisk sentralbyrå og Statens
Vegvesen/Vegdirektoratet. Oppdraget for Klimakur har vært å finne kostnader ved
reduksjon av klimagassutslipp i de respektive sektorer.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2010/rapport2010_03.pdf