Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Nord-Fron kommune
Ansvar:forfatter: Andrea Taurisano
Forfatter:Taurisano, Andrea
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:117 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1661-5 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.001(483.4)
Serie:NVE Rapport ; 2018:11
Emneord:Flomskred / Jordskred / Snøskred / Steinsprang / Sørpeskred
Geografiske emneord:Nord-Fron kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet faresonekart for skred i bratt terreng for utvalgte
områder i Nord-Fron kommune, Oppland fylke.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_11.pdf