Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Glaciological investigations in Norway 2017
Ansvar:editor: Bjarne Kjøllmoen; authors: Bjarne Kjøllmoen ... [et al.]
Forfatter:Kjøllmoen, Bjarne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:84, ii s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1751-3 / 1501-2832
Klassenummer:551.324.4"2017"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:82
Emneord:Glasiologi / Massebalanse / Snø / Snøakkumulasjon / Volumendring
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Bjarne Kjøllmoen, Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy og Miriam Jackson
Har bibliografi og sammendrag på norsk og engelsk.
Innhold:Sammendrag: Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2017 are presented in this report. The main part concerns mass balance
investigations. Results from investigations of glacier length changes are discussed in a separate chapter
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_82.pdf