Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Grunnvannsanalyse av Groset nedbørfelt
Ansvar:forfatter: Panagiotis Dimakis
Forfatter:Dimakis, Panagiotis
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:vi, 36 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:82-410-0614-4 / 1501-2832
Klassenummer:556.3.04/.06(482.5)
Serie:NVE Rapport ; 2006:14
Emneord:Grunnvannsundersøkelser / Hydrologiske modeller / Nedbørfelt / Vannbalanse
Geografiske emneord:Groset / Tinn kommune / Vinje kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I 2004 ble det foreslått i rammene av NVEs FoU virksomhet å
undersøke muligheten til å bruke grunnvannsmålinger fra det landsomfatende
grunnvannsnettet (LGN) til å bestemme kvantitetsstatus for norske
grunnvannsforekomster. Kvantitetsstatus kan bestemmes ved å utføre analyse av
langtids grunnvannsdannelse og sammenligne det med tilsvarende mengde av
grunnvannsuttak for forekomsten. Hvis uttaket er større enn grunnvannsdannelsen
får grunnvannsforekomsten dårlig kvantitetsstatus. Groset nedbørfelt ble valgt ut
for å utføre en slik detaljert grunnvannundersøkelse rettet mot estimering av
grunnvannsdannelse. Beregningene skulle utføres ved å bygge opp en
grunnvannsmodell for Groset og deretter kalibere det nøyaktig nok til å kunne
estimere variasjonen av grunnvanndannelse over flere år.
En konseptuel modell som tilfredsstiller de eksisterende dataene ble laget. Etter flere
mislykkede kalibreringsforsøk ble det åpenbart at det var noe fundamentalt feil med
modellen. Årsakene til problemene var vanskelig å påpeke. Oppgavens målsetninger
ble endret på dette tidspunkt til å finne årsakene til problemene som oppstår og å
forstå prosessene i høyfjellsområder bedre. Modellen som ble bygd opp kunne ikke gi
et svar på hvorfor disse kalibreringsproblemene oppstod men enklere versjoner av
modellen med elementære antagelser kunne belyse situasjonen.
Resultatene generelt sett viser at grunnvannsforholdene i høyfjellsområder er meget
kompliserte. Et stort antall av myrer og innsjøer i området øker kompleksiteten
betraktelig. Mektigheten av løsmassene kan variere fra meget tynne (0-50 cm) til
over 20 m. Høyfjellstopografien viser store variasjoner som gjenspeiles i
løsmassenes geometri og påvirker løsmassenes evne til å magasinere grunnvann.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2006/rapport2006_14.pdf