Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Nasjonalt overvåkingsnett for grunnvann og markvann (fysiske parameter) : driftrapport 2004. Status pr. januar 2005
Ansvar:Hervé Colleuille og Tina Vestersager
Forfatter:Colleuille, Hervé / Vestersager, Tina
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:74 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0532-6 / 1501-2832
Klassenummer:556.3.07(481)
Serie:NVE Rapport ; 2005:2
Emneord:Grunnvann / Hydrologi / Markvann / Målestasjoner / Stasjonsnett
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: NVE har pr. januar 2005 et overvåkingsnett som består av ca. 60
måleområder for overvåking av grunnvannsstand (totalt 84 målepunkter). På 49
av disse områdene måles det i tillegg grunnvannstemperatur, og på 13 steder
markvannstilstand (jordtemperatur, markfuktighet og teledyp). Rapporten
presenterer status for drift av dette overvåkingsnettet og en oppsummering av
all virksomhet utført i 2004. Rapporten inkluderer en oversikt over aktive måle-
stasjoner og målte parameter, over ressursbruk i 2004, og over alle utførte
administrative og faglige oppgaver (feltarbeid, møter, informasjonformidling,
og databruk i FoU-prosjekter).
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2005/rapport2005_02.pdf