Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarknaden : 4. kvartal 2013
Ansvar:redaktør: Gudmund Bartnes ; forfattarar: Runa Haave Andersson ... [et al.]
Forfatter:Andersson, Runa Haave / red.: Bartnes, Gudmund
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:48 s. - ill. (noen kol.) diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0983-9 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2014:36
Emneord:Elektrisitetsforyning / Kraftforsyning / Pris- og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Runa Haave Andersson, Christina Stene Beisland, Henriette Birkelund, Harald Endresen, Erik Holmqvist, Benedicte Langseth, Maria Sidelnikova, Ellen Skaansar, Martin Andreas Vik og Thomas Væringstad
Innhold:Sammendrag: I første kvartal kom det 39,3 TWh nedbørenergi, 2,3 TWh mindre enn normalen. Tilsiget til dei norske vassmagasina var 13,7 TWh, 2,8 TWh meir enn normalt. Ved utgangen av kvartalet var fyllingsgraden i Noreg 39,3, som er 1,3 prosenteiningar over normalen, og 7,5 prosenteiningar høgare enn til same tid i fjor.
Kraftforbruket og –produksjonen i Noreg var høvesvis 38,0 og 39,0 TWh i første kvartal. Samanlikna med fjoråret var forbruket 5,8 prosent lågare. Kraftproduksjonen var 1,6 prosent lågare enn i første kvartal 2013. Noreg hadde ein nettoeksport på 1,0 TWh i første kvartal. I snitt for kvartalet var kraftprisane i Noreg på mellom 24,5 og 25,2 øre/kWh. For hushaldskundar med spotpriskontrakt gjekk den gjennomsnittlege prisen på straum ned i alle elspotområda, og låg på mellom 28 og 35 øre/kWh. Det er kring 7 øre/kWh lågare enn gjennomsnittsprisane i same kvartal i 2013
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_36.pdf