Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flommen på Sørlandet 30.9 – 3.10.2017 : med oppsummering av flommen 22. - 24.10.2017
Ansvar:forfattere: Elin Langsholt og Erik Holmqvist
Forfatter:Langsholt, Elin / Holmqvist, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:41 s. - kol. ill., kart, diagr.
ISBN/ISSN:978-82-410-1633-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(481-12)
Serie:NVE Rapport ; 2017:80
Emneord:Flom / Flomvarsling / Nedbør
Geografiske emneord:Sørlandet
Note:Har bibliografi.
Innhold:Sammendrag: Sørlandet ble rammet av en stor flomhendelse 30. september – 3.
oktober 2017. Flommen skyldtes usedvanlig mye nedbør, nærmere 300 mm i løpet av tre døgn. Ved vannføringsstasjoner i Mandalselva og Tovdalsvassdraget ble det satt rekorder i måleserier som er over 100 år lange. Skadeomfanget etter flommen er svært stort, med rundt 3300 innmeldte skader til en samlet verdi av over 500 millioner. De fleste skadene er på private bygninger. Mellom 40 og 50 veier ble stengt på grunn av flom eller ras.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_80.pdf