Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Smarte målarar (AMS) : status og planar for installasjon per april 2018
Ansvar:redaktør: Guro Grøtterud ; forfatter: Arne Venjum
Forfatter:Venjum, Arne / red.: Grøtterud, Guro
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:11 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1717-9 / 1501-2832
Klassenummer:621.31:[654:681.5(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:63
Emneord:Automatisering / Avregninger / Forbruksmønstre / Kommunikasjonsteknologi / Kraftforbruk
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Samandrag: Denne rapporten viser status og planar for innføring av AMS per april 2018. Rapporten er basert på innsendingar frå 99 nettselskap . Desse selskapa har samla vel 2,9 mill. målepunkt. Forventa framdrift for installasjonen per april 2018 samsvarar heilt med dei to siste prognosane i 2017: over 2,1 mill. AMS-målarar er installert ved per april 2018. Dette svarar til knapt 72 % av alle målepunkta. I om lag 98,2 % av målepunkta har installasjonen vorte gjennomført som planlagt.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_63.pdf