Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Mel kraftverk : Vanntemperaturforhold i Vetlefjordelva etter utbygging
Ansvar:Randi Pytte Asvall
Forfatter:Asvall, Randi Pytte
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1995
Omfang:17 s. - fig.
Klassenummer:556.526(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 1995:5
Emneord:Reguleringsvirkninger / Vanntemperatur
Geografiske emneord:Vetlefjordelva
Innhold:Sammendrag: Rapporten inneholder resultatene av de vanntemperaturmålingene som er gjort i vassdraget før regulering, og ovenfor og nedenfor utløpet av kraftstasjonen samt i driftsvannet etter regulering. Resultatene er sett i sammenheng med driften og endringene som følge av reguleringen er vurdert. Reguleringen har ført til en liten økning i sommertemperaturen ovenfor utløpet av kraftstasjonen, 0.5-1 C. Nedenfor utløpet av kraftstasjonen domineres vanntemperaturen av driftsvannets temperatur når stasjonen er i drift. Driftsvannet fra Mel kraftstasjon er uvanlig kaldt om sommeren , og ser sjelden ut til å bli høyere enn 2-3 C. Temperaturreduksjonen i elva nedenfor utløpet av kraftstasjonen øker med stigende andel driftsvann. Ved normal drift etter nåværende manøvreringsreglement må en regne med at temperaturreduksjonen nedstrøms utløpet av kraftverket ofte vil være 4-5 C. Med de relativt lave vanntemperaturer som det i utgangspunktet er i vassdraget, gir dette vanntemperaturer om sommeren som sjelden vil bli høye
re enn ca. 4 C. Det vil bli redusert vanntemperatur i månedene april til november med unntak av en periode i mai det normalt vil være stans ved kraftstasjonen. Endringen er støssrst midt på sommeren. Om vinteren er vanntemperaturen som oftest litt høyere enn før reguleringen, og alltid mere stabil, vanligvis 1-2 C.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1995/rapport1995_05.pdf