Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Finansielle effekter av én regning i sluttbrukermarkedet for elektrisitet : konsulentrapport utarbeidet for NVE
Ansvar:redaktør: Ivar Munch Clausen ; forfattere: Pöyry Management Consulting
Forfatter:red.: Clausen, Ivar Munch
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:44 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1171-9 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:119
Emneord:Faktureringer / Kraftleverandører / Kraftmarkeder / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Ved innføring av én regning i sluttbrukermarkedet vil kraftleverandørene være ansvarlige for å viderefakturere nettleie fra nettselskap til
sluttbruker. Dette innebærer at dagens risikobilde endres for aktørene i kraftmarkedet. Kraftleverandører vil stå ansvarlig for kunder som betaler for sent/misligholder sine nettleieforpliktelser. Innføringen av Én regning vil øke risikoen for at en betydelig andel av nettselskapets inntekt går tapt dersom en kraftleverandør går konkurs
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_119.pdf