Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Bygging av nytt sideløp i Stjørdalselva
Ansvar:forfattere: Arne Jørgen Kjøsnes [og] Geir Bendik Hagen
Forfatter:Kjøsnes, Arne Jørgen / Hagen, Geir Bendik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:29 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1518-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.18:574.5(282.248.42)
Serie:NVE Rapport ; 2016:65
Emneord:Habitatforhold / Laks / Sideløp / Vassdragsforvaltning / Ørret
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten gir en beskrivelse av bygging av en 660 meter lang sidebekk i et flomløp av Stjørdalselva ved Hegra i Nord-Trøndelag. Vanninntaket er
via et 50 meter langt rør, og hensikten med tiltaket er å bedre gyte- og oppvekstvilkårene for anadrom fisk i vassdraget
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_65.pdf