Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Elektrifiseringstiltak i Norge : hva er konsekvensene for kraftsystemet?
Ansvar:forfatter: Ingrid Endresen Haukeli ... [et al.]
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:48 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2071-1 / 1501-2832
Klassenummer:338.465:621.31
Serie:NVE Rapport ; 2020:36
Emneord:Elektrifisering / Industri / Kraftbalanse / Kraftnett / Kraftpriser / Transport
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Ingrid Endresen Haukeli, Astrid Stavseng, Dag Spilde, Jarand Hole,
Ellen Skaansar, Christer H. Skotland, Ingrid Holm, Mona Helen Heien,
Kjell Rune Verlo, Vilde Røv


Innhold:Sammendrag: På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE vurdert konsekvensene av nye elektrifiseringstiltak. Elektrifiseringstiltakene vi har vurdert er hovedsakelig innenfor transport, i landbaserte industrianlegg og på sokkelen.
Studien bygger på tre rapporter publisert i 2020: Klimakur 2030, Elektrifisering
av landbaserte industrianlegg i Norge og Kraft fra land til norsk sokkel.
Elektrifiseringstiltakene øker kraftforbruket i Norge med opp mot 23 TWh.
Våre anslag viser at det må på plass nettinvesteringer for 9-16 milliarder kroner
før elektrifiseringstiltakene kan gjennomføres. Analysen viser at tiltakene vil
gjøre at den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge i 2030 og 2040 blir henholdsvis
7 og 10 øre/kWh høyere enn uten nye elektrifiseringstiltak.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_36.pdf