Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvalitetskontroll, analyse og forslag til oppdatering av historiske kvikkleireskred og andre leirskred registrert i Nasjonal skredhendelsesdatabase (NSDB)
Ansvar:redaktør: Inger-Lise Solberg ; forfatter: Inger-Lise Solberg ... [et al.]
Forfatter:Solberg, Inger-Lise
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
ISBN/ISSN:978-82-410-1112-2 / 1501-2832
Klassenummer:004.65:[624.131.54:553.6(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:65
Emneord:Databaser / Registrering / Skred
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Ewa Sokalska, Graziella Devoli, Inger-Lise Solberg, Louise Hansen og Vikas Thakur
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten tar for seg ulike problemstillinger relatert til datakvalitet av registrerte kvikkleireskred og andre leirskredhendelser i Nasjonal skredhendelsesdatabase (NSDB). Ca. 500 skredhendelser ble kontrollert mht. skredtype, dato og lokalitet. Rapporten presenter en metode for kontroll av kvalitet og viser hvilke andre kilder (bl.a. tekniske rapporter, flybilder, ulike typer kart, LiDARdata, nyheter fra aviser) som kan brukes til å forbedre datakvaliteten. I tillegg peker den på hvilken topografisk og geologisk informasjon man må ta hensyn til for bedre å definere lokalitet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_65.pdf