Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Revidert flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget (019.Z)
Ansvar:forfattere: Erik Holmqvist
Forfatter:Holmqvist, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:28 s. - ill.(noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1572-4 / 1501-2823
Klassenummer:556.166.06(482.4)
Serie:NVE Rapport ; 2017:20
Emneord:Flomberegning / Flomsonekart / Flomvannføring
Geografiske emneord:Aust-Agder / Nidelva
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag
for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget. Denne rapporten er en revisjon av NVE Rapport 2005:22
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_20.pdf