Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning Råsjøen (002.CABB)
Ansvar:Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1995
Omfang:16 s. - fig.
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Rapport ; 1995:15
Emneord:Flom / Flomberegning
Geografiske emneord:Akershus / Nannestad / Råsjøen
Note:Oppdragsgiver: Hjellnes COWI AS
Innhold:Flomberegning etter bestemmelsene i "Forskrifter for dammer" er utført for Råsjøen i Nannestad kommune, Akershus. Avløpsflommer og flomvannstander er beregnet ut fra forskjellige forutsetninger når det gjelder dammens tilstand. Det er dels beregnet under forutsetning at damkrona heves slik at flommen kun går i flomløpene med bjelkestengsler, avløpskurve alternativ 1. Det er dels beregnet under forutsetning at damkrona på steindammen er på dagens nivå og at flommen går både i flomløpene med bjelkestengsler og over damkrona, avløpskurve alternativ 2. I begge tilfeller er det forutsatt at damkrona på fyllingsdammen heves slik at den aldri kan overtoppes, og at det ikke er gjerde eller andre hindringer over bjelkestengslene eller på damkrona. Det er også beregnet avløpsflommer og flomvannstander i tilfelle tilstopping i ene flomløpet med bjelkestengsel, ca 60 % tilstopping, avløpskurver alternativ 3 og 4. [Resultatet av beregningen osv. kan leses i rapporten]
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVE556(05)
Vurdering: