Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsrapport for sikrings- og miljøtiltak 2018 : beskrivelse av utførte anlegg
Ansvar:redaktør: Anne Haugum ; kart: Julio Sepulveda Pereira
Forfatter:red.: Haugum, Anne / illustr.: Pereira, Julio Sepulveda
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:35 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1912-8 / 1501-2832
Klassenummer:551.3.053:[556.16+556.53.004.4"2018"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2019:30
Emneord:Erosjonssikring / Flomsikringstiltak / Sikringstiltak / Vassdragsinnretninger
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: I 2018 brukte NVE om lag 332 millioner kr til fysiske sikringstiltak mot flom og skred og til miljøtiltak langs vassdrag. 39 tiltak er beskrevet i rapporten
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_30.pdf