Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Verdsetjing av estetiske verdiar i tilknytning til tersklar i regulerte vassdrag
Ansvar:Olvar Bergland
Forfatter:Bergland, Olvar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:69 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0329-3 / 1501-2832
Klassenummer:553.53
Serie:NVE Rapport ; 1998:5
Emneord:Estetikk / Hydrologi (regulering) / Terskler / Vassdragsreguleringer / Verdisetting
Geografiske emneord:Meråker / Stjørdalsvassdraget
Innhold:Dette prosjektet har sett på betalingsviljen for bygging av tersklar i Stjørdalsvassdraget for å avbøte dei landskapsmessige konsekvensane i tilknytning til Meråkerutbbygginga. Det er utført ei betinga verdsetjingsstudie i området der ein har søkt å finne betalingsviljen gjennom to ulike verdsetjingsproserdyrer. Betinga verdsetjing er ein økonomisk verdsetjingsmetode som nyttar seg av ei spesialisert form for spørjeskjema for å kome fram til betalingsviljen for ei presisert og beskriven miljøendring.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_05.pdf