Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Effekt av progressiv bruddutvikling for utbygging i områder med kvikkleire : numerisk metode for beregning av udrenert brudd i sensitive materialer : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:utarbeidet av: Gustav Grimstad og Hans Petter Jostad
Forfatter:Grimstad, Gustav / Jostad, Hans Petter
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:[65] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978‐82‐410‐1107‐1 (feil) / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001
Serie:NVE Rapport ; 2014:55
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader / Skredfare / Sprøbruddmaterialer
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten gir en beskrivelse av resultatene fra Aktivitet 1 ”Numerisk metode for beregning av udrenert brudd i sensitive materialer”. En materialmodell med anisotrop undrenert skjærstyrke som reduseres (”softner”)
med økende skjærtøyning mot en anisotrop residual skjærstyrke er forbedret og
ferdigstilt. Numeriske problemer på grunn av ”softeningen” som for eksempel
elementnettavhengige resultater er løst ved å inkludere en formulering basert på
”ikke-lokal tøyning”. Ved hjelp av denne metoden er det mulig å kontrollere
tykkelsen på skjærsonen og dermed sprøheten til materialet i områder med
”softening”. Materialmodellen er implementert som en brukerdefinert materialmodell (dll-fil) i elementmetodeprogrammet PLAXIS. Rapporten presenterer input data til materialmodellen sammen med noen eksempler
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_55.pdf