Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Elektrifisering av landbaserte industrianlegg i Norge : en kartlegging av teknisk potensial og konsekvensene for kraftnettet
Ansvar:forfattere: Dag Spilde ... [et al.]
Forfatter:Spilde, Dag
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:27 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2035-3 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2020:18
Emneord:Elektrifisering / Industri / Klimagassutslipp / Kraftnett
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Dag Spilde, Jarand Hole, Ingrid Endresen Haukeli, Martin Haug og Ane T. Brunvoll
Har litteraturliste
Innhold:Sammendrag: På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg. Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske klimagassutslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er teknisk mulig å gjøre direkte elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. Andre tiltak enn direkte elektrifisering har også et stort potensial for utslippskutt. De syv elektrifiseringstiltakene har til sammen et estimert effektbehov på omtrent 1500 MW. Dette utgjør et årlig kraftforbruk på totalt 12 TWh, som tilsvarer en økning i kraftforbruk på nesten ti prosent sammenliknet med i dag. Hvis gjennomført, vil tiltakene påvirke regionale kraftbalanser, og kreve investeringer i kraftnettet
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_18.pdf