Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Driften av kraftsystemet 2012
Ansvar:redaktør: Karstein Brekke ; forfattere: Karstein Brekke, Svein Olav Arnesen og Helge Ulsberg
Forfatter:Brekke, Karstein / Arnesen, Svein Olav / Ulsberg, Helge
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:75 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0913-6 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1"2012"(481) / 351.824.11"2012"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:44
Emneord:Beredskap / Driftsikkerhet / Kraftsystemer / Tilsyn
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten omhandler mange elementer viktige for forsyningssikkerheten i kraft systemet, og for en samfunnsmessig rasjonell drift og utvikling. Denne rapporten om driften av kraftsystemet 2012 er en leveranse som følge av tildelingsbrevet for 2013 fra Olje- og energidepartementet (OED) til NVE.
NVE utarbeidet i 2012 en tilsvarende rapport for driften av kraftsystemet i 2011. Denne rapporten er i all hovedsak bygget opp etter tilsvarende struktur som nevnte rapport. En del av innholdet i denne rapporten er basert på informasjon mottatt fra Statnett SF som systemansvarlig i det norske kraftsystemet, da spesielt gjennom rapport fra systemansvarlig om kraftsystemet i Norge 2012 [13]. Systemansvarlig sin rapport utarbeides årlig etter enkeltvedtak fra NVE
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_44.pdf