Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Norges vannbalanse i TWh basert på HBV-modeller : statistikk og variasjoner 1958-2016
Ansvar:forfatter: Erik Holmqvist
Forfatter:Holmqvist, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(06)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:41 s. - kol. ill., diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1641-7 / 1501-2832
Klassenummer:556.16.06"1958/2016"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:87
Emneord:Energitilsig / Grunnvann / HBV-modell / Nedbørenergi / Snømagasin / Vannbalanse
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: HBV-modellene som benyttes til beregning av energitilsig er kalibrert på
nytt i 2016 ved bruk av nye og bedre meteorologiske data. Midlere nyttbart tilsig og nedbørenergi er beregnet til 133 TWh/ år. Det er en forskjell på 87 TWh nedbørenergi mellom det tørreste og våteste året. Nyttbart tilsig har variert med 76 TWh og snømagasinet med ca. 60 TWh. I mark- og grunnvann er det beregnet en maksimal variasjon av vanninnhold på ca. 15 TWh. Beregningene stemmer godt overens med
energitilsig beregnet av Nord Pool.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(06)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(06)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_87.pdf