Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Sluttbrukermarkedsovervåkning for fremtidens kraftmarked : konsulentrapport utarbeidet for NVE
Ansvar:redaktør: Stian Skaalbones ; forfattere: Thema Consulting Group
Forfatter:red.: Skaalbones, Stian
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:48 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1659-2 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.31
Serie:NVE Rapport ; 2018:9
Emneord:Effektivitet / Markedsovervåkning / Sluttbrukermarked / Statistikk / Strøm
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten beskriver kjennetegnene for et velfungerende sluttbrukermarked for strøm og hvilke indikatorer som bør brukes i analyse av effektiviteten i sluttbrukermarkedet. Den trekker frem indikatorer basert på markedsresultatet som kan gi indikasjoner på konkurransesituasjonen i markedet samt strukturelle indikatorer som kan beskrive egenskaper i markedet som kan gi svak konkurranse.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_09.pdf