Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester : oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring av Elhub ; juni 2015
Ansvar:redaktør: Heidi Kvalvåg ; forfattere: Kalle Ellinggard og Jørund Krogsrud
Forfatter:Ellinggard, Karl Magnus / Krogsrud, Jørund / red.: Kvalvåg, Heidi
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:97 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1098-9 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2015:51
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Forskrifter / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: NVE vedtar endringer i avregningsforskriften som tilrettelegger for
innføring av nasjonal informasjonsløsning for kraftmarkedet (Elhub).
Denne rapporten oppsummerer og kommenterer innkomne
høringsuttalelser til de endringsforslagene i høringsdokument 20141
som vedrører innføring av Elhub. Det vedtas endringer i forskriften som
gjelder for leverandørskifter, måling av innmating og uttak av
elektrisitet, stipulering og estimering av måleverdier, utveksling og
lagring av kundeinformasjon og måleverdier, etablering og drift
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_51.pdf