Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak i 2003
Ansvar:redaktør: Hanne Marthe Østvold ; forfattere: Marit Fleischmann ; distriktsingeniører ved regionkontorene ; vassdragstekniskfagansvarlig
Forfatter:Fleischmann, Marit / red.: Østvold, Hanne Marthe
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:123 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:82-410-0500-8 / 1501-2832
Klassenummer:551.3.053:[556.16+556.53.004.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 8:2004
Emneord:Erosjonssikring / Flomsikringstiltak / Sikringstiltak / Vassdragsinnretninger
Geografiske emneord:Norge
Note:Sammendrag: I 2003 hadde NVE 73,35 mill. kr til sikrings- og miljøtiltak langs
vassdrag. 106 anlegg er omtalt i rapporten og enkelte av anleggene går over flere
år. NVE fikk 79 nye meldinger fra grunneier, kommuner eller andre om behov for
bistand til tiltak. Et av NVEs satsningsområder er Program for økt sikkerhet mot
leirskred. Ca. en fjerdedel av bevilgningene er gått til sikringstiltak og
risikoklassifisering innfor dette programmet.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVE556(05)
Vurdering:
URL:http://webb.nve.no/FileArchive/224/Anleggsårsrapport%2003.pdf