Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsrapport for tilsyn 2016
Ansvar:redaktør:Jan Henning L’Abée-Lund, Hanne Nordang Solum ; forfattere: Jan Henning L'Abée-Lund ... [et al.]
Forfatter:L'Abée-Lund, Jan Henning / red.: Solum, Hanne Nordang
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:52 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1576-2 / 1501-2832
Klassenummer:351.79+351.824.11"2016"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:24
Emneord:Norges vassdrags- og energidirektorat / Tilsyn
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Jan Henning L'Abée-Lund, Thor Martin Neurauter, Tale Helen Seldal og Synnøve Lill Paulen
Innhold:Sammendrag: Rapporten gir ei oversikt over tilsyns- og reaksjonsverksemda til NVE i
2016
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_24.pdf