Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Klimautfordringer i kraftsektoren frem mot 2100 : sammendragsrapport
Ansvar:forfattere: Roger Steen ... [et al.]
Forfatter:Steen, Roger
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:13 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-0713-2 / 1501-2832
Klassenummer:551.583:620.9(481)
Serie:NVE Rapport ; 2010:6
Emneord:Klimaendringer / Klimarelaterte problemstillinger / Kraftbransjer
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Roger Steen, Håvard Hamnaberg, Svein Olav Arnesen, Carsten Stig
Jensen, Ingvild Vaggen Malvik, Kjell Molkersrød, Jan Sørensen
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten er et sammendrag av en større utredning NVE har
gjort på oppdrag fra NOU Klimatilpassing, et offentlig utvalg med mandat å utrede
sårbarhet og behov for tilpasning til klimaendringer i Norge. Denne rapportens
fokus er på klimaendringer og –tilpasningsbehov i kraftsektoren frem mot år 2100
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2010/rapport2010_06.pdf