Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:DOKIVER – dokumentasjon av kulturminner i vassdrags- og energisektoren : Rapport for FoU-prosjektet 80131
Ansvar:redaktør: Unn Yilmaz ; forfatter: Unn Yilmaz og Christine Snekkenes
Forfatter:Yilmaz, Unn / Snekkenes, Christine
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:[159] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1940-1 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2019:42
Emneord:3-modellering / Dokumentasjon / Fotogrammetri / Fototeknikker / Kulturminner / Laserskanning
Geografiske emneord:Norge
Note:Vedlegg skrevet av Tom Davies og Dag Endre Opedal
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: For å forenkle prosessen og heve kvaliteten på dokumentasjon av kulturminner i vassdrags- og energisektoren, har NVE utviklet en standard med veiledning og et digitalt registreringsskjema. Dokumentasjonsstandarden er delt inn i tre nivåer, slik at den kan tilpasses det aktuelle anlegget og tiltaket. Det følger med veiledning for utføring og metodebruk. Standarden setter også krav til formater og metadata på foto og film, og ivaretar GDPR-krav med tanke på personvern. Fordi det ikke finnes nasjonale retningslinjer for dokumentasjon av tekniske kulturminner har prosjektet tatt utgangspunkt i å tilpasse eksisterende internasjonale standarder. I tillegg er det gjennomført flere piloter på forskjellige typer kraftanlegg for å teste ut og sammenlikne forskjellige dokumentasjonsmetoder. Kraftmuseet, kulturminneforvaltning og anleggseiere har bidratt i arbeidet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_42.pdf