Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:NIFS - sluttrapport : FoU-programmet Naturfare, infrastruktur, flom og skred (2012-2015)
Ansvar:redaktør: Bjørn Kristoffer Dolva ; forfattere: B. K. Dolva ... [et al.]
Forfatter:Dolva, Bjørn Kristoffer
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) M
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:101 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1194-8 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:502.31(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:43
Emneord:Beredskap / Naturskader / Samfunnsplanlegging / Samfunnssikkerhet
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: S. Myrabø, M. Viklund, K. Øvrelid, E. K. Øydvin, G. Petkovic, T.Humstad, K. Aunaas, V. Thakur og B. K. Dolva
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NIFS-programmet (2012-2015) har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen. Våre mål har vært å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og å bidra til økt samfunnssikkerhet. Det er utredet og dokumentert ulikeproblemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05) M
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_43.pdf