Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Etterundersøkelser av flora og naturtyper i elver med planlagt småkraftutbygging
Ansvar:forfattere: Geir Gaarder og Torbjørn Høitomt
Forfatter:Gaarder, Geir / Høitomt, Torbjørn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:134 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1154-2 / 1501-2832
Klassenummer:620.92:574(481-13) / 621.311:574(481-13)
Serie:NVE Rapport ; 2015:102
Emneord:Biologisk mangfold / Kraftubygging / Rødliste / Småkraftverk
Geografiske emneord:Sør-Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE har ønsket en kvalitetsvurdering av biologiske undersøkelser ved
småkraftsøknader, rettet mot verdifulle naturtyper og rødlistede lav og moser. Basert på feltarbeid i et 20-talls vassdrag på indre Østlandet og midtre deler av Hordaland er det gjort en slik evaluering. De nye dataene er sammenlignet med eksisterende utredninger, resultatene er diskutert og det er satt fram forslag til hvordan dette bør følges opp av forvaltningen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_102.pdf