Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Smarte målarar (AMS) : status og planar for installasjon per 1. kvartal 2019 : Sluttrapport
Ansvar:redaktør: Guro Grøtterud ; forfatter: Arne Venjum
Forfatter:Venjum, Arne / red.: Grøtterud, Guro
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:12 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1884-8 / 1501-2832
Klassenummer:621.31:[654:681.5(481)
Serie:NVE Rapport ; 2019:24
Emneord:Automatisering / Avregninger / Forbruksmønstre / Kommunikasjonsteknologi / Kraftforbruk
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Samandrag: Per januar 2019 har om lag 97 % av målepunkta fått installert AMS-målar. Grunna innvilga dispensasjonar, fritak i medhald av AMS-forskrifta m.m. var det ikkje venta at alle målepunkta ville ha fått ny målar før fristen. Alle innvilga dispensasjonar varer til og med 2020, og NVE vil arbeide for at talet på målepunkt gradvis vil nærme seg 100 % innan 1. januar 2021
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_24.pdf