Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Karakteristiske tidsparametre for hydrologisk respons i urbane og naturlige nedbørsfelt
Ansvar:forfatter: Thomas Skaugen
Forfatter:Skaugen, Thomas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:21 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2237-1 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2022:25
Emneord:Dimensjonerende varighet / Konsentrasjonstid / Tidsoppløsning for måling og modellering
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Ved å vurdere reisetidsfordelinger, dvs hvordan avløp fra en nedbørshendelse fordeles i tid, kan vi angi en karakteristisk varighet for nedbørhendelser som bør ligge til grunn for ekstremverdianalyse og dimensjonering. I tillegg kan det vurderes hvilken tidsoppløsning som er nødvendig for å gi en tilstrekkelig detaljert beskrivelse av avrenningen. I denne rapporten beskriver vi hvordan transporttid i elvenettverket blir bestemmende for karakteristisk varighet av input (nedbør), og vi beskriver hvordan tidsoppløsningen på avrenningssimuleringer bestemmer hva som er tilstrekkelig detaljeringsgrad for en gitt nedbørfeltstørrelse og midlere hastighet av avrenningsprosessene
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_25.pdf