Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger : sektorrapport for bygg i Klimakur 2020
Ansvar:forfatter: Karen Byskov Lindberg og Ingrid H. Magnussen
Forfatter:Lindberg, Karen Byskov / Magnussen, Ingrid Helene
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:155, 38 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:502.3:[551.510.41:69.002(481) / 502.3:[551.510.41:721(481)
Serie:NVE Rapport ; 2010:4
Emneord:Bygninger / Klimagasser / Miljøforvaltning / Utslippsreduksjoner
Geografiske emneord:Norge
Note:Undertittel på omslag: et inspill til Klimakur 2020
Karen Byskov Lindberg er redaktør av dokumentet
Innhold:Sammendrag: Denne sektorrapporten omhandler energibruk i bygninger i
tjenesteytende sektor og husholdninger, og er underlagsrapport til Klimakur 2020
som kom med sin hovedrapport 17.februar 2010 med tittelen ”Tiltak og virkemidler
for å nå norske klimamål mot 2020”.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2010/rapport2010_04.pdf