Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Hvordan is i vassdrag dannes : og hvordan vassdragsreguleringer påvirker isen i norske vassdrag
Ansvar:forfatter: Randi Pytte Asvall
Forfatter:Asvall, Randi Pytte
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:87 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0736-1 / 1501-2832
Klassenummer:556.18::551.326(282.248.1)
Serie:NVE Rapport ; 2010:20
Emneord:Isdannelse / Isforhold / Reguleringsvirkninger / Vannføringer
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten gir først et kort, historisk tilbakeblikk på hva slags rolle is i
vassdrag har hatt i Norge. Så omtales de fysiske forholdene ved isdannelse og
isløsning i elver og innsjøer. Senere beskriver rapporten hvordan kraftutbygging har
påvirket isforholdene i norske vassdrag. Så tar rapporten for seg tiltak som kan
gjøres for å redusere skadene isen kan gjøre når vassdragene reguleres. Til slutt
ser rapporten nærmere på hvordan kraftutbygging har påvirket isforholdene ved
noen utvalgte vassdrag. Hensikten er å vise hvordan reguleringen har påvirket
isdannelsen under ulike forutsetninger. De utvalgte vassdragene er derfor
geografisk og klimatisk forskjellige – og reguleringene er gjort på forskjellige måter,
og på ulike tidspunkter opp gjennom historien
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Antall lån: 1
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2010/rapport2010_20.pdf