Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skredrapport Sukkertoppen : dimensjonerende skred fra Sukkertoppen og faresoner
Ansvar:redaktør: Jeanette Gundersen ; forfatter: Jeanette Gundersen ... [et al.]
Forfatter:Gundersen, Jeanette
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:[137] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1747-6 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(481-5-922.1)
Serie:NVE Rapport ; 2018:80
Emneord:Analyser / Sikringstiltak / Skredfare / Skredfarekartlegging / Snøskred / Sørpeskred
Geografiske emneord:Longyearbyen / Svalbard
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Jeanette Gundersen, Odd-Arne Mikkelsen, Ingeborg Johnsen, Reidun Ursin Nikolaisen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med behov for nytt underlag for utredning og prosjektering av sikringstiltak for bebyggelsen under Sukkertoppen er dimensjonerende skred identifisert. Som del av dette prosjektet er det også utarbeidet reviderte faresoner som viser seg å ha større utstrekning sammenliknet med tidligere faresonekartlegging
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_80.pdf