Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Storelvi ved Hildal (048.D0)
Ansvar:forfatter: Per Alve Glad
Forfatter:Glad, Per Alve
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:25 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2203-6 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2022:14
Emneord:Flomberegning / Flomsikring
Geografiske emneord:Ullensvang kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utført flomberegning for Storelvi med beregningspunkt rett oppstrøms samløpet med Hildalselvi i Ullensvang kommune. Beregningen danner grunnlaget for sikringstiltaket som skal utføres i Hildal. I Storelvi kan det forekomme store flommer hele året, men de største flommene er som regel regnflommer gjennom høsten og vinteren, hvor de aller største flommene gjerne er en kombinasjon av snøsmelting og regn. Flomberegningen er basert på frekvensanalyser av observerte flommer ved målestasjoner i vassdraget,
representative målestasjoner fra nabovassdragene og regionale flomformler. Estimerte flomverdier er sammenlignet med tidligere beregninger i vassdraget
.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_14.pdf