Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Mistra isgangsverk (VV 1596, VV 6572), Rendalen kommune : status og vurdering av behovet for oppgradering
Ansvar:forfattere: Jon Magnus Amundsen...[et al.]
Forfatter:Amundsen, Jon Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:36 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1685-1 / 1501-2832
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 2018:32
Emneord:Flomverk / Isgangsverk
Geografiske emneord:Rendalen kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 19 flomverk i Hedmark. Arbeidet ble utført i 2017.
Rapporten inneholder resultater fra Mistra isgangsverk ved Åkrestrømmen i Rendalen kommune. Verket er i generelt bra stand, men det er tett og stor vegetasjon på mye av verket. Det er registrert skader på erosjonssikringen over en strekning på
ca. 320 m.

Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_32.pdf